ipuKAfe729435
"Przestając stawać się lepszym, przestaje się być dobrym."

Recykling tekstyliów - od ponad 25 lat

 "Służyć potrzebom jutra w zakresie recyklingu odzieży rozpoznając je już dziś, będąc przy tym wiodącym przykładem zrównoważonej gospodarki i zawsze stawiając ludzi na pierwszym miejscu." - oto, co prowadzi nas jako Ecotex Group.

 

Produkcja nowych wyrobów tekstylnych stanowi poważne obciążenie dla środowiska i powoduje dalsze wyczerpywanie zasobów naturalnych. Recykling tekstyliów w świetle rozwoju rynku i wciąż w znaczącej mierze nieodpowiedzialnemu zarzadzaniu surowcami produkcyjnymi przez przemysł tekstylny zyskuje na szczególnym znaczeniu. Naszą wizją i ambicją jest całkowite zamknięcie pętli zagospodarowania wtórnego odzieży, aby odciążyć środowisko przyczyniając się do poprawy jakości życia globalnej społeczności.

 

Jako certyfikowany specjalista ds. zagospodarowywania surowców tekstylnych, Ecotex GmbH, zajmujemy się sortowaniem i ponownym wykorzystaniem tekstyliów, odzieży, obuwia, pierza oraz wtórnych surowców tekstylnych z przemysłu, gospodarstw domowych i gmin od ponad 25 lat.

 

Nasza działalność obejmuje stowarzyszenia charytatywne, firmy zajmujące się wywozem odpadów, a także międzynarodowe partnerstwa oraz klientów w Europie i Afryce.

Przetwarzamy i poddajemy recyklingowi ponad 600 ton starych i nowych wyrobów włókienniczych, obuwia i pozostałości miesięcznie przez naszą niemiecką firmę Ecotex GmbH oraz nasze spółki z Grupy Ecotex w Polsce (Ecotex Poland sp. z o.o., Eurotex, Abtex, Polstoff sp. z o.o.) za granicą zatrudniających ponad 100 pracowników. Dążymy do tego, aby być punktem odniesienia dla zrównoważonego biznesu w naszej branży, ponieważ odpowiedzialność za środowisko i jakość życia ludzi jest dla nas podstawą działalności.

 

Nasze postępowanie jest zgodne z rozporządzeniem UE  i nową niemiecką ustawą o gospodarce odpadów (KrWG).

Ecotex GmbH została skontrolowana przez TÜV Rheinland w odniesieniu do kryteriów niemieckiego rozporządzenia w sprawie gospodarki odpadami (na podstawie § 56 i 57 KrWG) i certyfikowana jako specjalistyczna firma zajmująca się gospodarką odpadami w zakresie zbiórki, transportu, przechowywania, przetwarzania, recyklingu, handlu i obróbki zużytymi tekstyliami i odpadami tekstylnymi (AVV 04 02 22, 15 01 09, 19 12 08, 20 01 11).

Certyfikowany zakład utylizacyjny

Dobroczynność i odpowiedzialność społeczna

Ecotex GmbH i Ecotex Group poręczają za jakość, sumienność i niezawodność.

 

Zwłaszcza w naszej branży widzimy zrównoważone działania, zaangażowanie w projekty charytatywne i wsparcie dla potrzebujących nie jako trend, ale jako podstawowe zobowiązanie. Dla nas zawsze ważne jest, aby zobaczyć człowieka stojącego za działalnością, ponieważ zgodnie z naszą filozofią, firma, która zapewnia jedynie zwroty finansowe, jest niepomyślnym przedsięwzięciem.

Dlatego z dumą przyczyniamy się od lat do podnoszenia jakości i warunków życia osób żyjących w trudnych sytuacjach życiowych. Współpracujemy z różnymi organizacjami charytatywnymi finansując realizacje projektów dających nadzieje na lepsze życie ludziom w potrzebie.

Zapraszamy do wspołpracy

Zadzwoń do nas!

Ecotex GmbH:

+49 1515 8007 097

Ecotex Poland (sp. z o.o.):

+48 693 823 977

Eurotex:

+48 68 376 24 51

Polstoff sp. z o.o.:

+48 68 477 22 00 

Napisz do nas E-Mail

Ecotex Group & Ecotex GmbH:

contact@ecotexgroup.com

Ecotex Poland (sp. z o.o.):

k.klujsza@ecotex.pl

Eurotex:

euro-tex@tlen.pl

Polstoff sp. z o.o.:

polstoff@polstoff.eu

Godziny otwarcia

Ecotex GmbH:

Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 16:00

Ecotex Poland (sp. z o.o.):

Poniedziałek - Piątek: 7:00 - 15:00

Eurotex:

Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 16:00

Polstoff sp. z o.o.:

Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 16:00

25 LAT DOSWIADCZENIA
USŁUGI
PRODUKTY
KONTAKT

© 2023  Ecotex GmbH. Wszystkie prawa zastrzezone.